Welcome to PLGroup. Please wait while we are loading our header images...

Books/Boeke

Welcome to Pieter Lourens – Book library (Boek biblioteek)

Die volgende boeke is beskikbaar (of binnekort beskikbaar)

Die Outoriteit van die Liggaam van Christus (Wek dooies op) (276 bladsye)
Die boek sal beskikbaar wees in gedrukte formaat, sowel as aflaaibare pdf.

The Autority of the Body of Christ (Raise the dead) (276 pages)
The books above will be available in both printed version as well as downloadable pdf. ONLY AVAILABLE IN AFRIKAANS at the moment